Elektrik panosu bakımı nasıl yapılmalıdır?

Elektrik panosu bakımı nasıl yapılmalıdır?

Elektrik panosuna bakımından önce güvenlik sağlanmalıdır. Gerekli uyarı ve uyarı işaretlerini yerleştirilir: çalışma prensibine göre eldivenler, sandalyeler, halılar vb. harici şeylerin girmesini önlemek için gerekli önlemler alınabilir. İşyerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, servisi yapılmakta olan panel kapatılır. Ana giriş anahtarının ve kablo bölümünün değeri raporda ele alınır. Giriş panelleri kontrol edilir. Bakım formuna anormal değerler girilir. Akım sayısı ve kablo bölümleri sigortaların derecesine göre kontrol edilir. Panelin tüm şapka gruplarının başında bir kaçak akım rölesi olup olmadığı kontrol edilebilir. Mevcut kaçak akım röleleri test cihazı ile kontrol edilir. Kontrol paneli, terminal numarası etiketleme yapılır. Bunun tek hat şemasına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Hata olması durumunda gerekli düzeltmeler yapılır.

Pano kurulum hizmeti ve bakım hizmeti verdiğimiz kuruluşlardan bazıları şu şekildedir:

  • Eğitim ve öğretim kurumları
  • Özel il ve idare binaları
  • Özel hastahaneler
  • Küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar
  • İşletmeler
  • Site, bina trafoları
  • Alışveriş merkezleri
  • Santraller
  • Hava alanları ve özel bölgeler
  • Akaryakıt istasyonları